Úvodní stránka

Aero admin 1

Online objednávka a stažení zkušební START verze

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v programu Fakturka. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi programu. Průběžně sledujeme legislativní změny a také se snažíme pružně reagovat na požadavky našich zákazníků a doplňovat program o další užitečné funkce.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace AswUpdate.exe. Soubor uložte do adresáře kde máte nainstalován program Fakturka a spusťte jej.

Verze 8.40.0

 • Přenos var.symbolu ze zál.faktury do konečné faktury
 • Úpravy pro novou legislativu r.2024

Verze 8.39.0

 • Načítání dat z nového registru ARES.GOV.CZ

Verze 8.38.1

 • Období plátce DPH
 • Podklady pro DPH dle období plátce
 • Export do Money S3

Verze 8.37.0

 • Doplnění nových jazyků do obj, zak, ceníku

Verze 8.36.0

 • Doplnění nových jazyků do systémových souborů

Verze 8.35.0

 • Nové jazyky tisku dokladů francouzsky, italsky
 • Možnost vystavení objednávky a zakázky mezi zákazníky (bez majitele)

Verze 8.34.1

 • Export faktur do formátu ISDOC

Verze 8.34.0

 • Možnost nastavení přesunu na první řádek po třídění
 • Název majitele na 100zn

Verze 8.33.2

 • Rozbory nastavují předchozí měsíc

Verze 8.33.1

 • Úprava načtení dat z registru ADIS (kontrola plátce) dle nové specif.

Verze 8.33.0

 • Možnost vložení prázdného účtu majitele do dokladu
 • Export do účetnictví MRP včetně haléřového vyrovnání
 • QR kód platby obsahuje příjemce - tedy majitele
 • Oprava tisku knihy jízd na ležato
 • Úprava načtení dat ze serveru VIES + kontrola DIČ

Verze 8.32.8

 • Hromadná změna zakázek - generování příplatku/slevy
 • Úprave exportu do účetních SW MRP a Pohoda

Verze 8.32.7

 • Generování EAN v ceníku zboží
 • Nastavení předchozího třídění a vyhledávání v katalogu zboží

Verze 8.32.6

 • Kontrola na přetížený server registru VIES

Verze 8.32.5

 • Sazba daně dle předch.řádku, pokud není default nastavena v číselníku

Verze 8.32.4

 • Oprava zaokrouhlení daně na vydané faktuře

Verze 8.32.3

 • Oprava zobrazení kalendáře a účtů na 2 monitorech
 • Nové funkce v údržbě dat

Verze 8.32.2

 • Nastavení typu "Zboží z ceníku" při vypnutém skladu
 • Hromadná archivace/dearchivace organizací
 • Nastavení tisku rozpisu DPH se pamatuje pro další tisky

Verze 8.32.1

 • Hromadná úhrada faktur obchází již uhrazené faktrury
 • Úprava výběru dle data poslední platby
 • Kontrola na neexistující účet majitele

Verze 8.32.0

 • Oprava uložení dlouhého master hesla
 • Zrušení master hesla
 • Uzamčené záznamy bez nast.master hesla s dotazem na opravu

Verze 8.31.0

 • Před odeslání emailu přes SMTP zobrazení s možností editace
 • Přehled odeslaných emailů s možností kopie a odeslání
 • Oprava velikosti fontu v tisku rozboru fakturace
 • Úprava čtení registru VIES dle nové definice
 • Oprava zálohování z SQL databáze

Verze 8.30.3

 • Oprava tisku čárových kódů z ceníku

Verze 8.30.2

 • Nastavení zobrazení poznámky (ano/ne) při vložení org. do dokladu
 • Kontrola na správně zapsaný IBAN

Verze 8.30.1

 • Poznámka platby (odeslaný email) do přehledu faktur, DL
 • Zobrazení poznámky organizace při volbě do dokladu
 • Zobrazení poznámky organizace při kopii dokladu
 • Zrušení SWIFT z QR kódu platby vydané faktury
 • Úprava zobrazení tlačítek pro vymazání skupin
 • Oprava opr.daň.dokladu s PDP - možnost vložení záporné částky

Verze 8.30.0

 • Výdej zboží ze skladu objednávkou
 • Úprava kopie zboží v ceníku
 • Úprava zobrazení náhledu v akt.ceníkové položky
 • Oprava zobrazení přij.faktur bez data splatnosti
 • Úprava zobrazení pohlednávek a závazků - bez stornovaných faktur
 • Tlačítko pro vymazaní skupin polí ve fakturách, dod.listu
 • Tlačítko pro vymazaní skupin polí v objednávkách, zakázkách
 • Oprava hromadného tisku vybraných dodacích listů
 • Oprava tisku adres na štítky pro vybrané faktury

Verze 8.29.5

 • Úprava exportu dat do úč.programu Pohoda
 • Oprava zápisu data odeslání emailu do VF - pozn.platby
 • Možnost zápisu vyšších záloh než částka na opr.dan.dokladu

Verze 8.29.4

 • Oprava načtení kurzovního lístku
 • Úprava importu faktur z prestashop

Verze 8.29.3

 • Úprava inventury skladu
 • Úprava načtení celkového přehledu v SQL

Verze 8.29.2

 • Úprava tisku přehledů do PDF
 • Obarvení řádku faktury po splatnosti
 • Zasílání emailů přes SMTP se SSL

Verze 8.29.1

 • Aktualizace a přehled faktur

Verze 8.29.0

 • Úpravy celkového přehledu
 • Rozbor fakturace
 • Export fakturace

Verze 8.28.1

 • Oprava načtení VF řad pro navedení ze zakázky

Verze 8.28.0

 • Tisk statistiky dle států nakládky / vykládky
 • Hromadná platba vybraných faktur
 • Zál. faktura bez textu zbývá uhradit

Verze 8.27.0

 • Úprava editace parametrů agend
 • Statistika ČSU pro dopravu
 • Oprava tisku přehledu přijatých faktur
 • Aut. uložení dat před vstupem do zálohových plateb
 • Celk.přehled vč. států nakládky a vykládky

Verze 8.26.3

 • Úprava importu faktur z prestashop (ident na 20zn)
 • Úprava exportu do Pohody

Verze 8.26.2

 • Import dat do skladu včetně procenta daně a ceníku
 • Rozbor účtenek detailní
 • Úpravy funkcí při načteném archivu
 • Oprava editace zálohové platby na vydané faktuře

Verze 8.26.1

 • Oprava označení faktur po exportu do účetních progamů

Verze 8.26.0

 • Na Windows XP zablokovány funkce navázané na https
 • Datum splatnosti na přij.fakturách počítat od vystavení, přijetí, duzp
 • Účtenky, objednávky, zakázky do emailu jako příloha
 • Příkazy k úhradě s datem splatnosti na řádku příkazu
 • SEPA platby z příkazu k úhradě
 • Oprava zápisu storna příjm.dokladu
 • Oprava tisku stavu pokladny
 • Oprava generování hromadných emailů

Verze 8.25.1

 • Oprava vložení zboží z ceníku do fa, obj, zak s procenty daně

Verze 8.25.0

 • Možnost hromadně dle výběru převzít data mezi doklady
 • Možnost kumulovaně převzít data mezi doklady
 • Hromadné načtení kurzu čnb za celý měsíc (aktuální / minulý)
 • Filtrování ceníkových položek dle vazby na IČ odběratele/dodavatele
 • Rychlá nápověda pro tisk záloh včetně daně

Verze 8.24.2

 • Oprava spuštění příjemky/výdejky pro licenci sklad
 • Oprava tisku rozboru účtenek za poslední den v měsíci

Verze 8.24.1

 • Dokumenty včetně možnosti skenování

Verze 8.24.0

 • možnost založení více ceníků
 • Přidání %dph do ceníku
 • Oprava vyhledání vaz.dokl. v přehledu při omezení na zobraz.dny
 • Oprava tisku obálek a přehledů na tiskárnu

Verze 8.23.1

 • Příkazy k úhradě dle zvoleného účtu filtrují faktury
 • Doplněna rekapitulace dph do účtenek
 • Doplněno PDP do účtenek
 • Úprava exportu do pohody - zahraniční účet s rozpadem na iban/bic
 • Úprava tisku pokladní knihy
 • Úprava tisku detailního rozboru fakturace
 • Oprava tisku rekapitulace daně v jaz.mutaci dle číselníku

Verze 8.23.0

 • Doplněny hlášky a kontroly při vystavení dokladů
 • Doplněna informace o stornování/zrušení dokladů do historie změn
 • Oprava chyby při volbě příjemce na faktuře
 • Zákaz menu "Storno" v přehledu dodacích listů
 • Zrušena kontrola plátce u Neplátce DPH
 • Kontrola importu z Prestashop na součet za řádky proti celk.ceně
 • Hlášení chyb při exportu do Pohody

Verze 8.22.9

 • Nová funkce pro hromadné načtení dat z ARES v přehledu organizací
 • Hromadné načtení účtů dle nastaveného výběru z přehledu
 • Oprava FakturkaPro Nakládka->Naskladnění
 • Oprava načtení skladové položky při zrušení souboru náhledu

Verze 8.22.8

 • Automatické obnovení přehledu defaultně na ANO
 • Při exportu do všech účetních programů se uzamykají doklady
 • Nastavená složka pro aut. zálohování se použije i při ruční záloze
 • Možnost vkládání ceníkových položek do DOF při skladu vč.daně

Verze 8.22.7

 • Oprava vyhledávání v pořadí objednávek, zakázek
 • Oprava aktualizace řádku přehledu obj, zak při návratu z editace
 • Možnost aut.nastavení souboru dat (pro instalace na USB disk)

Verze 8.22.6

 • Faktura vystavena jménem dodavatele
 • Oprava načtení účtů organizace (pouze iban)

Verze 8.22.5

 • Úprava založení tabulek v SQL a načtení dat z MDB
 • Úprava objednávky programu
 • Úprava exportu do Pohody pomocí číselníku DruhUctovani
 • Oprava editace číselníku v SQL verzi

Verze 8.22.4

 • Účtenky pokladna - kontrola při založení dokladu na číselnou řadu
 • Hromadné načtení kurzovního lístku ČNB přes https
 • Načtení údajů organizace z registru VIES
 • Úprava funkce "Najdi v celkovém přehledu"
 • Úprava exportu do Pohody pomocí číselníku DruhUctovani
 • Podklad pro DPH měsíčně nebo čtvrtletně

Verze 8.22.3

 • Úprava importu faktur z prestashop
 • Záměna domény MOLO za domény dle programu
 • Oprava eet. Faktury s ručně zadanou zálohou
 • Windows XP neprovádí funkce nad zabezpečenými stránkami SSL

Verze 8.22.2

 • Oprava minimalizace přehledů faktur, DL, obj, zak
 • Oprava tisku rámečku QR kódu při odsazení tisku v pravo
 • Možnost vložení zaokr.řádku do přij.faktury při změně celk.částky

Verze 8.22.1

 • Výpočet vrácení peněz před tiskem účtenky
 • Třídění přehledů ponechává nastavené šířky sloupců
 • Oprava tisku pokladní knihy

Verze 8.22.0

 • VS na přijaté faktuře pouze jako číslo
 • vyplnění pův.č.dokladu v přijaté faktuře naplní VS
 • Oprava vytvoření emailů jednotlivě vč. přílohy faktury v PDF
 • Kontrola na třídění přehledu
 • Nastavení aut.kontroly plátce na dokladech v parametrech systému
 • Označení faktury po exportu do účetnictví
 • Možnost editace exportovaných faktur po zadání master hesla
 • Nastavení master hesla v parametrech programu
 • Doplnění položek do exportu pro účetní systém Pohoda
 • Možnost editace celk.částek na přijaté faktuře
 • Možnost importu účtů organizace z registru finanční správy
 • Úpravy serverů EET

Verze 8.21.0

 • Úprava zrušení dat po registraci
 • Oprava zrušení vzoru textů
 • Načtení nového výpisu bez ukončení formuláře
 • Oprava rozsahu položek v aktualizaci organizace
 • Hláška při údržbě dat
 • Možnost tisku objednávky, zakázky vč. částky s dph
 • Oprava zobrazení celkového přehledu za období

Verze 8.20.0

 • Výpočet a zápis celkového přehledu do databáze
 • WIN služba pro načtení dat Celkového přehledu na pozadí
 • Úpravy exportu/importu faktur z PrestaShop
 • Možnost zobrazení faktur předch.období při převzetí dat z obj, zak
 • Tisk inventury i na šířku stránky, možnost nastavení fontu
 • Úprava načítání a ukončování přehledů s více záznamy
 • Možnost zobrazení řádků faktury v přehledu faktur
 • Možnost obnovení dat jedné zakázky v celkovém přehledu
 • Zobrazení data a času posledního načtení celkového přehledu
 • Úpravy exportů dokladů do Pohody
 • Dohledání organizací také dle DPH
 • Při načítání přehledu je zobrazen celkový počet záznamů
 • Druh účtování faktury je přednastaven dle typu faktury a organizace
 • Možnost nastavení vazeb mezi řadami dokladů
 • Při založení prvního uživatele se aut.doplní jméno z Windows
 • Výběr textových položek s možností od-do
 • Kontrola na interní čísla při údržbě dat
 • Splatnost 0 dní při hotovostní platbě
 • Možnost označení řádků přehledů (Alt+myš)

Verze 8.18.0

 • SQL verze aut. zálohuje data před převodem do nové verze programu
 • Obnovení data vystavení dokladu při odeslání do EET
 • Úpravy knihy jízd
 • Další kontroly pro nastavení EET
 • Možnost zvětšení pole řádků faktur, dod.listů, objednávek, zakázek
 • Doplněna lokalizace tiskových sestav
 • Konrola na české znaky u certifikátu pro EET
 • Hromadná inventura všech položek
 • Inventura zvoleného skladu
 • Oprava rozborů účtenek

Verze 8.15.0

 • Možnost volby umístění souboru dat (access databáze)
 • Nastavení primárního a sekundárního SQL serveru
 • Ceníkové položky s přepočtem do 2 dalších měrných jednotek
 • Seznam skladů
 • Skladové položky s volbou skladu
 • Možnost ignorovat přetečení textu přes razítko
 • Převzetí údajů do dalších agend (např. zakázka->faktura)
 • Zobrazení vazebních dokladů
 • Zasílací adresy organizací

Verze 8.12.0

 • Možnost tisku mezisoučtu na dokladech
 • Možnost výběru v zobrazeném číselníku
 • Úprava exportu příkazů do banky pro více záznamů jak 33
 • Nastavení obnovení dat přehledu po návratu
 • Na dvojklik v přehledu editace nebo prohlížení záznamu
 • Údržba dat může archivovat organizace nepoužité 3 roky
 • Tisk dokladů v 5 jazykových mutacích (ANG, N, SK, PL, HU)
 • Nastavení max.částky dokladu pro založené uživatele
 • Přístupy uživatelů na funkce a řady dokladů

Verze 8.8.0

 • Možnost uložení dat na SQL databázi
 • SQL verze umožňuje pracovat přes internet
 • Doplnění dle požadavků pro ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Omezení přehledů na počet řádků
 • Omezení přehledů na počet dnů od data vystavení
 • Tisk účtenky na A4

Verze 8.6.0

 • Skupiny položek v pokladně
 • Oprava výpočtu Velkého pátku - Velikonoce
 • Oprava načtení kurzovního lístku pro nový měsíc - víkend
 • Volba tisku DIČ na účtence

Verze 8.5.9

 • Zobrazení tlačítka číselníku v tabulce sestav materiálu
 • Číselník přijatých faktur v příkazu nezobrazuje již přikázané faktury
 • Ruční proplacení příkazů do plateb v přehledu přijatých faktur
 • Kontrola na tisk QR a PD na faktuře. Kontrola také v číselníku Forma úhrady

Verze 8.5.8

 • Přístupy na pokladnu
 • Přístup na aktualizaci cen v pokladně
 • Více kliků na rychlou volbu pokladny přičítá kusy na řádku
 • Posunutí názvu položky, více místa pro kód položky v inventuře skladu
 • Kód položky v ceníku bez mezer
 • Import dat do ceníku z XLS (čísla s čárkami)

Verze 8.5.6

 • Zaokrouhlení zál.platby při tvorbě konečné faktury

Verze 8.5.5

 • Import faktur z PrestaShop

Verze 8.5.4

 • Export vydaných faktur do MRP K/S

Verze 8.5.3

 • Oprava založení příjmového dokladu z faktury s odečtením zálohy
 • Úprava řazení tisku pohledávek a závazků
 • Datum vystavení dod.listu do přehledu dodacích listů
 • Omezení zápisu čísla dokladu u příjm. a výd.dokladů na 9 míst
 • Výdajové doklady nabízejí prvotně dodavete
 • Návrat na původní řádek po třídění přehledu
 • Tisk BKP na účtence 80mm na 2 řádky
 • Oprava exportu rozboru faktur do PDF

Verze 8.5.2

 • Úprava rozborů - nesčítají se stornované doklady

Verze 8.5.1

 • Úprava zobrazení hlášení o nové verzi

Verze 8.5.0

 • Zálohové platby se odečítají na konečné faktuře, EET, PD
 • Úprava tisku účtenek. Ič, dič, tel, fax, email bez omezení délky

Verze 8.4.3

 • Náhled na tisk faktury bez vytvoření příjm.dokladu
 • Storno faktury z přehledu
 • Úprava tisku účtu odběratela na faktuře
 • Nastavení faktury s dph/bez dph dle nastavení u odběratele
 • Číselník organizací rozšířen o položku město
 • Prázdný účet majitele do faktury
 • Tisk storno PD/VD a storno účtenky
 • Upraven výběr dle data při systémovém formátu s mezerami
 • Opraven výběr v přehledu příjmových/výdajových dokladů
 • Úpravy evidence EET

Verze 8.4.2

 • Nastavení druhu platby EET po nastavení formy úhrady u příjm.dokl.
 • Oprava založení účtenky je-li EET a není zapnuto číslování účtenek

Verze 8.4.1

 • Výdej zboží ze skladu po odeslání faktury do EET
 • Úprava přepočtu řádků dokladů při změně faktura -> pdp
 • Oprava zobrazení menu v přehledu dodacích listů

Verze 8.4.0

 • Pokladní kniha
 • Otevření / uzavření pokladny
 • Úprava načtení nové verze programu
 • Tisk zápatí účtenky na více řádků
 • Účtenky s volbou pro odeslání tržby do EET
 • Rozbor účtenek - dnešní prodej
 • Založení platby do faktury z příjmového / výdajového dokladu
 • Zálohová faktura může obsahovat příjmový doklad s EET
 • Navedení faktury ze zakázky s přípravou pro EET
 • Oprava tisku přehledu účtenek
 • Oprava uložení faktury navedené ze zakázky / objednávky
 • Oprava vložení řádku do zakázky / objednávky
 • Oprava založení FA, PD, VD při formátu data s mezerami
 • Oprava vkládání ceníkových položek do účtenky
 • Oprava opakovaného spuštění tisku do PDF při otevřeném původním souboru

Verze 8.3.2

 • Úprava EET

Verze 8.3.1

 • Možnost vložení DIČ u neplátců DPH (doklady nad 10tis)
 • Kontrola na již neexistující formu úhrady ve fakturách a účtenkách
 • Účtenky pokladna - přidána možnost násobit množství, vkládat kusy
 • Úprava načtení vzoru faktur
 • Oprava třídění v číselníku ceníkových položek
 • Oprava částky "K platbě" u příjmových dokladů pro neplátce DPH

Verze 8.3.0

 • Úprava popisu a nastavení ceníku pro neplátce dph
 • PSČ majitele zrušeno z účtenky
 • Zaokrouhlení částek dle nastavené formy úhrady a zvolené měny
 • Částka v Kč do tisku účtenky v jiné měně
 • Zobrazení celého účtu vč.iban a swift na formuláři faktury
 • Generování příjmového dokladu z faktuřy + tisk PD na faktuře
 • Doplněny sekundy do EET
 • Cenová skupina pro odběratele - vazba na ceny v ceníku
 • Obsahuje-li doklad dovydání, nenabízí se další výdej za skladu
 • Oprava založení faktury s kopií v určitý den

Verze 8.2.1

 • QR kody pro platbu faktury
 • Oprava tisku adres na štítky přes tlačítko dole v přehledu faktur
 • Oprava tisku adres na štítky - tisk na tiskárnu

Verze 8.2.0

 • Elektronická pokladna pro snadné navedení účtenky
 • Zobrazení výběru na pr.tl.myši na buňce přehledu
 • Načtení vzoru faktury nastaví aktuální datum zálohové platby
 • Přehled plateb vydaných faktur
 • Exporty do účetnictví včetně slevy na řádcích
 • Přepis staré verze certifikátu pro EET

Verze 8.1.0

 • Oprava tisku dodacích listů s cenami - cena celkem vč dph
 • Oprava tisku dl, obj, zak s logem a razítkem u řady dokladů
 • Přepočet stavu položek skladu

Verze 8.0.6

 • Rozšíření formuláře kalendáře dle jazyka
 • Kontrola na prázdné datum vystavení příjm., výdaj. dokladu
 • Úprava tisku účtenky na šířku 58mm
 • Při kopii účtenky se nastavuje také čas vystavení
 • Oprava přepočtu částek příjm.dokladu s nulovou daní
 • Oprava třídění přehledu příjmových dokladů

Verze 8.0.5

 • Oprava výdeje ze skladu doklady (FA, ZAK, DL, ÚČT)

Verze 8.0.4

 • Tisk účtenek na 80mm nebo 58mm pokladní kotoučky

Verze 8.0.3

 • Drobné změny EET
 • Zrušení hesla k certifikátu při nastavení nového certifikátu
 • Oprava tisku účtenek

Verze 8.0.2

 • Import řádků do dokladů
 • Rozbory účtenek
 • Úpravy EET
 • Oprava výběru účtenek

Verze 8.0.1

 • Export řádků dokladů do XLS

Verze 8.0.0

 • Elektronická evidence tržeb
 • Účtenky s podporou EET
 • Příjmové doklady s podporou EET
 • Rozdělení nastavení parametrů agend a parametrů systému
 • Možnost změny konečných textů dokladů v parametrech agend
 • Úprava výběru údajů v přehledech
 • Úprava načtení bankovního výpisu
 • Úprava hromadného načtení kurzovního lístku
 • Oprava ceny za mj v tisku faktury v měně se slevou

Historie změn předchozí verze 7

Historie změn předchozí verze 6