Dotyková pokladna PrestaShop Evidence tržeb

Online objednávka a stažení zkušební START verze

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v programu Fakturka. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi programu. Průběžně sledujeme legislativní změny a také se snažíme pružně reagovat na požadavky našich zákazníků a doplňovat program o další užitečné funkce.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace AswUpdate.exe. Soubor uložte do adresáře kde máte nainstalován program Fakturka a spusťte jej.

Verze 8.24.2

 • Oprava spuštění příjemky/výdejky pro licenci sklad
 • Oprava tisku rozboru účtenek za poslední den v měsíci

Verze 8.24.1

 • Dokumenty včetně možnosti skenování

Verze 8.24.0

 • možnost založení více ceníků
 • Přidání %dph do ceníku
 • Oprava vyhledání vaz.dokl. v přehledu při omezení na zobraz.dny
 • Oprava tisku obálek a přehledů na tiskárnu

Verze 8.23.1

 • Příkazy k úhradě dle zvoleného účtu filtrují faktury
 • Doplněna rekapitulace dph do účtenek
 • Doplněno PDP do účtenek
 • Úprava exportu do pohody - zahraniční účet s rozpadem na iban/bic
 • Úprava tisku pokladní knihy
 • Úprava tisku detailního rozboru fakturace
 • Oprava tisku rekapitulace daně v jaz.mutaci dle číselníku

Verze 8.23.0

 • Doplněny hlášky a kontroly při vystavení dokladů
 • Doplněna informace o stornování/zrušení dokladů do historie změn
 • Oprava chyby při volbě příjemce na faktuře
 • Zákaz menu "Storno" v přehledu dodacích listů
 • Zrušena kontrola plátce u Neplátce DPH
 • Kontrola importu z Prestashop na součet za řádky proti celk.ceně
 • Hlášení chyb při exportu do Pohody

Verze 8.22.9

 • Nová funkce pro hromadné načtení dat z ARES v přehledu organizací
 • Hromadné načtení účtů dle nastaveného výběru z přehledu
 • Oprava FakturkaPro Nakládka->Naskladnění
 • Oprava načtení skladové položky při zrušení souboru náhledu

Verze 8.22.8

 • Automatické obnovení přehledu defaultně na ANO
 • Při exportu do všech účetních programů se uzamykají doklady
 • Nastavená složka pro aut. zálohování se použije i při ruční záloze
 • Možnost vkládání ceníkových položek do DOF při skladu vč.daně

Verze 8.22.7

 • Oprava vyhledávání v pořadí objednávek, zakázek
 • Oprava aktualizace řádku přehledu obj, zak při návratu z editace
 • Možnost aut.nastavení souboru dat (pro instalace na USB disk)

Verze 8.22.6

 • Faktura vystavena jménem dodavatele
 • Oprava načtení účtů organizace (pouze iban)

Verze 8.22.5

 • Úprava založení tabulek v SQL a načtení dat z MDB
 • Úprava objednávky programu
 • Úprava exportu do Pohody pomocí číselníku DruhUctovani
 • Oprava editace číselníku v SQL verzi

Verze 8.22.4

 • Účtenky pokladna - kontrola při založení dokladu na číselnou řadu
 • Hromadné načtení kurzovního lístku ČNB přes https
 • Načtení údajů organizace z registru VIES
 • Úprava funkce "Najdi v celkovém přehledu"
 • Úprava exportu do Pohody pomocí číselníku DruhUctovani
 • Podklad pro DPH měsíčně nebo čtvrtletně

Verze 8.22.3

 • Úprava importu faktur z prestashop
 • Záměna domény MOLO za domény dle programu
 • Oprava eet. Faktury s ručně zadanou zálohou
 • Windows XP neprovádí funkce nad zabezpečenými stránkami SSL

Verze 8.22.2

 • Oprava minimalizace přehledů faktur, DL, obj, zak
 • Oprava tisku rámečku QR kódu při odsazení tisku v pravo
 • Možnost vložení zaokr.řádku do přij.faktury při změně celk.částky

Verze 8.22.1

 • Výpočet vrácení peněz před tiskem účtenky
 • Třídění přehledů ponechává nastavené šířky sloupců
 • Oprava tisku pokladní knihy

Verze 8.22.0

 • VS na přijaté faktuře pouze jako číslo
 • vyplnění pův.č.dokladu v přijaté faktuře naplní VS
 • Oprava vytvoření emailů jednotlivě vč. přílohy faktury v PDF
 • Kontrola na třídění přehledu
 • Nastavení aut.kontroly plátce na dokladech v parametrech systému
 • Označení faktury po exportu do účetnictví
 • Možnost editace exportovaných faktur po zadání master hesla
 • Nastavení master hesla v parametrech programu
 • Doplnění položek do exportu pro účetní systém Pohoda
 • Možnost editace celk.částek na přijaté faktuře
 • Možnost importu účtů organizace z registru finanční správy
 • Úpravy serverů EET

Verze 8.21.0

 • Úprava zrušení dat po registraci
 • Oprava zrušení vzoru textů
 • Načtení nového výpisu bez ukončení formuláře
 • Oprava rozsahu položek v aktualizaci organizace
 • Hláška při údržbě dat
 • Možnost tisku objednávky, zakázky vč. částky s dph
 • Oprava zobrazení celkového přehledu za období

Verze 8.20.0

 • Výpočet a zápis celkového přehledu do databáze
 • WIN služba pro načtení dat Celkového přehledu na pozadí
 • Úpravy exportu/importu faktur z PrestaShop
 • Možnost zobrazení faktur předch.období při převzetí dat z obj, zak
 • Tisk inventury i na šířku stránky, možnost nastavení fontu
 • Úprava načítání a ukončování přehledů s více záznamy
 • Možnost zobrazení řádků faktury v přehledu faktur
 • Možnost obnovení dat jedné zakázky v celkovém přehledu
 • Zobrazení data a času posledního načtení celkového přehledu
 • Úpravy exportů dokladů do Pohody
 • Dohledání organizací také dle DPH
 • Při načítání přehledu je zobrazen celkový počet záznamů
 • Druh účtování faktury je přednastaven dle typu faktury a organizace
 • Možnost nastavení vazeb mezi řadami dokladů
 • Při založení prvního uživatele se aut.doplní jméno z Windows
 • Výběr textových položek s možností od-do
 • Kontrola na interní čísla při údržbě dat
 • Splatnost 0 dní při hotovostní platbě
 • Možnost označení řádků přehledů (Alt+myš)

Verze 8.18.0

 • SQL verze aut. zálohuje data před převodem do nové verze programu
 • Obnovení data vystavení dokladu při odeslání do EET
 • Úpravy knihy jízd
 • Další kontroly pro nastavení EET
 • Možnost zvětšení pole řádků faktur, dod.listů, objednávek, zakázek
 • Doplněna lokalizace tiskových sestav
 • Konrola na české znaky u certifikátu pro EET
 • Hromadná inventura všech položek
 • Inventura zvoleného skladu
 • Oprava rozborů účtenek

Verze 8.15.0

 • Možnost volby umístění souboru dat (access databáze)
 • Nastavení primárního a sekundárního SQL serveru
 • Ceníkové položky s přepočtem do 2 dalších měrných jednotek
 • Seznam skladů
 • Skladové položky s volbou skladu
 • Možnost ignorovat přetečení textu přes razítko
 • Převzetí údajů do dalších agend (např. zakázka->faktura)
 • Zobrazení vazebních dokladů
 • Zasílací adresy organizací

Verze 8.12.0

 • Možnost tisku mezisoučtu na dokladech
 • Možnost výběru v zobrazeném číselníku
 • Úprava exportu příkazů do banky pro více záznamů jak 33
 • Nastavení obnovení dat přehledu po návratu
 • Na dvojklik v přehledu editace nebo prohlížení záznamu
 • Údržba dat může archivovat organizace nepoužité 3 roky
 • Tisk dokladů v 5 jazykových mutacích (ANG, N, SK, PL, HU)
 • Nastavení max.částky dokladu pro založené uživatele
 • Přístupy uživatelů na funkce a řady dokladů

Verze 8.8.0

 • Možnost uložení dat na SQL databázi
 • SQL verze umožňuje pracovat přes internet
 • Doplnění dle požadavků pro ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Omezení přehledů na počet řádků
 • Omezení přehledů na počet dnů od data vystavení
 • Tisk účtenky na A4

Verze 8.6.0

 • Skupiny položek v pokladně
 • Oprava výpočtu Velkého pátku - Velikonoce
 • Oprava načtení kurzovního lístku pro nový měsíc - víkend
 • Volba tisku DIČ na účtence

Verze 8.5.9

 • Zobrazení tlačítka číselníku v tabulce sestav materiálu
 • Číselník přijatých faktur v příkazu nezobrazuje již přikázané faktury
 • Ruční proplacení příkazů do plateb v přehledu přijatých faktur
 • Kontrola na tisk QR a PD na faktuře. Kontrola také v číselníku Forma úhrady

Verze 8.5.8

 • Přístupy na pokladnu
 • Přístup na aktualizaci cen v pokladně
 • Více kliků na rychlou volbu pokladny přičítá kusy na řádku
 • Posunutí názvu položky, více místa pro kód položky v inventuře skladu
 • Kód položky v ceníku bez mezer
 • Import dat do ceníku z XLS (čísla s čárkami)

Verze 8.5.6

 • Zaokrouhlení zál.platby při tvorbě konečné faktury

Verze 8.5.5

 • Import faktur z PrestaShop

Verze 8.5.4

 • Export vydaných faktur do MRP K/S

Verze 8.5.3

 • Oprava založení příjmového dokladu z faktury s odečtením zálohy
 • Úprava řazení tisku pohledávek a závazků
 • Datum vystavení dod.listu do přehledu dodacích listů
 • Omezení zápisu čísla dokladu u příjm. a výd.dokladů na 9 míst
 • Výdajové doklady nabízejí prvotně dodavete
 • Návrat na původní řádek po třídění přehledu
 • Tisk BKP na účtence 80mm na 2 řádky
 • Oprava exportu rozboru faktur do PDF

Verze 8.5.2

 • Úprava rozborů - nesčítají se stornované doklady

Verze 8.5.1

 • Úprava zobrazení hlášení o nové verzi

Verze 8.5.0

 • Zálohové platby se odečítají na konečné faktuře, EET, PD
 • Úprava tisku účtenek. Ič, dič, tel, fax, email bez omezení délky

Verze 8.4.3

 • Náhled na tisk faktury bez vytvoření příjm.dokladu
 • Storno faktury z přehledu
 • Úprava tisku účtu odběratela na faktuře
 • Nastavení faktury s dph/bez dph dle nastavení u odběratele
 • Číselník organizací rozšířen o položku město
 • Prázdný účet majitele do faktury
 • Tisk storno PD/VD a storno účtenky
 • Upraven výběr dle data při systémovém formátu s mezerami
 • Opraven výběr v přehledu příjmových/výdajových dokladů
 • Úpravy evidence EET

Verze 8.4.2

 • Nastavení druhu platby EET po nastavení formy úhrady u příjm.dokl.
 • Oprava založení účtenky je-li EET a není zapnuto číslování účtenek

Verze 8.4.1

 • Výdej zboží ze skladu po odeslání faktury do EET
 • Úprava přepočtu řádků dokladů při změně faktura -> pdp
 • Oprava zobrazení menu v přehledu dodacích listů

Verze 8.4.0

 • Pokladní kniha
 • Otevření / uzavření pokladny
 • Úprava načtení nové verze programu
 • Tisk zápatí účtenky na více řádků
 • Účtenky s volbou pro odeslání tržby do EET
 • Rozbor účtenek - dnešní prodej
 • Založení platby do faktury z příjmového / výdajového dokladu
 • Zálohová faktura může obsahovat příjmový doklad s EET
 • Navedení faktury ze zakázky s přípravou pro EET
 • Oprava tisku přehledu účtenek
 • Oprava uložení faktury navedené ze zakázky / objednávky
 • Oprava vložení řádku do zakázky / objednávky
 • Oprava založení FA, PD, VD při formátu data s mezerami
 • Oprava vkládání ceníkových položek do účtenky
 • Oprava opakovaného spuštění tisku do PDF při otevřeném původním souboru

Verze 8.3.2

 • Úprava EET

Verze 8.3.1

 • Možnost vložení DIČ u neplátců DPH (doklady nad 10tis)
 • Kontrola na již neexistující formu úhrady ve fakturách a účtenkách
 • Účtenky pokladna - přidána možnost násobit množství, vkládat kusy
 • Úprava načtení vzoru faktur
 • Oprava třídění v číselníku ceníkových položek
 • Oprava částky "K platbě" u příjmových dokladů pro neplátce DPH

Verze 8.3.0

 • Úprava popisu a nastavení ceníku pro neplátce dph
 • PSČ majitele zrušeno z účtenky
 • Zaokrouhlení částek dle nastavené formy úhrady a zvolené měny
 • Částka v Kč do tisku účtenky v jiné měně
 • Zobrazení celého účtu vč.iban a swift na formuláři faktury
 • Generování příjmového dokladu z faktuřy + tisk PD na faktuře
 • Doplněny sekundy do EET
 • Cenová skupina pro odběratele - vazba na ceny v ceníku
 • Obsahuje-li doklad dovydání, nenabízí se další výdej za skladu
 • Oprava založení faktury s kopií v určitý den

Verze 8.2.1

 • QR kody pro platbu faktury
 • Oprava tisku adres na štítky přes tlačítko dole v přehledu faktur
 • Oprava tisku adres na štítky - tisk na tiskárnu

Verze 8.2.0

 • Elektronická pokladna pro snadné navedení účtenky
 • Zobrazení výběru na pr.tl.myši na buňce přehledu
 • Načtení vzoru faktury nastaví aktuální datum zálohové platby
 • Přehled plateb vydaných faktur
 • Exporty do účetnictví včetně slevy na řádcích
 • Přepis staré verze certifikátu pro EET

Verze 8.1.0

 • Oprava tisku dodacích listů s cenami - cena celkem vč dph
 • Oprava tisku dl, obj, zak s logem a razítkem u řady dokladů
 • Přepočet stavu položek skladu

Verze 8.0.6

 • Rozšíření formuláře kalendáře dle jazyka
 • Kontrola na prázdné datum vystavení příjm., výdaj. dokladu
 • Úprava tisku účtenky na šířku 58mm
 • Při kopii účtenky se nastavuje také čas vystavení
 • Oprava přepočtu částek příjm.dokladu s nulovou daní
 • Oprava třídění přehledu příjmových dokladů

Verze 8.0.5

 • Oprava výdeje ze skladu doklady (FA, ZAK, DL, ÚČT)

Verze 8.0.4

 • Tisk účtenek na 80mm nebo 58mm pokladní kotoučky

Verze 8.0.3

 • Drobné změny EET
 • Zrušení hesla k certifikátu při nastavení nového certifikátu
 • Oprava tisku účtenek

Verze 8.0.2

 • Import řádků do dokladů
 • Rozbory účtenek
 • Úpravy EET
 • Oprava výběru účtenek

Verze 8.0.1

 • Export řádků dokladů do XLS

Verze 8.0.0

 • Elektronická evidence tržeb
 • Účtenky s podporou EET
 • Příjmové doklady s podporou EET
 • Rozdělení nastavení parametrů agend a parametrů systému
 • Možnost změny konečných textů dokladů v parametrech agend
 • Úprava výběru údajů v přehledech
 • Úprava načtení bankovního výpisu
 • Úprava hromadného načtení kurzovního lístku
 • Oprava ceny za mj v tisku faktury v měně se slevou

Verze 7.19.0

 • O aplikaci - možnost ručně spustit aktualizaci programu
 • Volba varianty převodu čísla faktury na var.symbol
 • Tuzemské a EU příkazy k úhradě
 • Možnost volby zasílací adresy u příjemce faktury
 • Kontrola na platné DIČ
 • Kontrola nespolehlivého plátce
 • Nová položka aktuální zásoba ve výdeji ze skladu
 • Kontrola na editaci sloupce "Pořadí" v příjmu/výdeji
 • Klávesa Enter v editaci příjmu/výdeje posunuje na další editovatelný sloupec
 • Nový kód skladové položky se přenáší do navádění karty položky
 • IČO a název do výdeje skladu
 • IČO a název do historie pohybů skladových položek
 • Nastavení tisku obálek po tisku faktur
 • Do stavu skladu přidány nové položky z ceníku
 • Doplnění kalendáře do formuláře výběru
 • Možnost vyplnění DIČ i pro neplátce dph (kontr.hlášení)
 • Funkce "Ulož a nová" vynuluje požadované položky
 • Úprava exportu MRP win - domácí měna je prázdná
 • Oprava přepočtu faktury při přepnutí bez daně/s daní
 • Oprava tisku příjmového dokladu
 • Oprava chyby po načtení vzoru do nové faktury a změně zál.platby
 • Oprava tisku příjmu/výdeje na více stran
 • Oprava tisku přehledu po změně nastavení (na šířku, font, …)
 • Oprava třídění přehledu stavu položek skladu dle průměrné ceny

Verze 7.18.1

 • Registrované DIČ do číselníku států
 • Tisk reg.DIČ na fakturu pro nastavený stát u odběratele
 • Upraven export dat do účetního programu Kastner Stereo
 • Úprava tisku čárových kódů z ceníku
 • Úprava funkce přenesení licence
 • Oprava tisku obálek z objednávek a zakázek
 • Možnost zápisu zálohových plateb do vzorů faktur
 • Po změně roku se zepne zobrazení minulých období
 • Oprava tisku dokladů při nastaveném horiz.offsetu

Verze 7.18.0

 • Definice sestav materiálu (např.pro vyráběné položky)
 • Možnost kumulace tisku organizací při tisku poštovního podacího archu
 • Vložení č.účtu nastaveného na přijaté faktuře do příkazu k úhradě
 • Částka pro příkaz k úhradě snížena také o zálohovou platbu
 • Přenesení licence přenáší také archivní databázi
 • Ctrl+PgDn zapíná logování startu aplikace
 • Možnost opravy již zadané zálohové platby
 • Oprava načtení výpisů z banky pro jinou měnu než Kč
 • Kódy plnění přenesení daňové povinnosti na každý řádek faktury
 • Upravená registrace na USB disk
 • Upraven export dat do účetního programu Pohoda (ver.2.0)
 • Hromadné načtení kurzovního lístku

Verze 7.17.2

 • Možnost navedení vyšší částky záloh než je částka faktury
 • Při platbě se nabízí částka do kalkulačky
 • Kontrola data při příjmu na sklad - nelze pod datum uzávěrky

Verze 7.17.1

 • Oprava tisku dodacího listu s příjemcem (dodavatel místo odběratel)
 • Možnost zobrazení částky za MJ s dph u vydaných faktur

Verze 7.17.0

 • Vyhledání organizací ve FA, Obj, Zak s příznakem *
 • Možnost přejmenovat vzory faktur, objednávek, zakázek
 • Zobrazení nastaveného počtu záznamů v přehledech
 • Povolení/zákaz tisku čár.kódů na dokladech

Verze 7.16.1

 • Násobný tisk zálohových plateb
 • Navedení zahraniční organizace bez IČ včetně DIČ/IČDPH
 • Úprava tisku FA, Obj, Zak pro tisk bez IČ
 • Tisk čárového kódu na dokladech
 • Upraven algoritmus pro archivaci dat

Verze 7.16.0

 • Násobné zálohové platby u VF a PF
 • Oprava výběru a filtrování celkového přehledu

Verze 7.15.0

 • Rozbor fakturace dle DUZP
 • Nastavení systému / nový uživatel - zakázané všechny přístupy
 • Kontrola, že na zakázku již byla vystavena vazební faktura
 • Celkový přehled - rozdíl Skupina zakázek minus Objednávka
 • Zobrazení vazebních dokladů přes menu v přehledech dokladů
 • Hlášení "Stejný var.symbol" s výčtem faktur
 • Možnost zrušení více řádků v aktualizaci faktur, obj., zakázek - označit myší
 • Nastavení daně pro PD a VD globálně
 • Uložení PDF souborů pro každého uživate zvlášť
 • Nastavení tisku pro každého uživatele zvlášť

Verze 7.14.1

 • Oprava tisku knihy závazků do PDF
 • Kontrola na existenci dokladu ve skladu pro příjem a výdej fakturami, zakázkou
 • Možnost editace čísla dokladu v přehledu pohybů skladu
 • Úprava zobrazení prvků formulářů na různých tématech Windows

Verze 7.14.0

 • Procento DPH do příjmových a výdajových dokladů

Verze 7.13.2

 • Nová položka v přehledu DOF - účet odběratele
 • Oprava příjmu na sklad - množství s desetinami
 • Tisk přehledu přijatých faktur na ležato s účty odběratele

Verze 7.13.1

 • Tisk příloh faktur
 • Oprava příjmu na sklad při neexistující položce a odpovědi NE
 • Oprava výběru dat do celkového přehledu na win8
 • Tisk příloh objednávek/zakázek
 • Příjem a výdej ze skladu dodacím listem
 • Příjem a výdej ze skladu zakázkou
 • Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES
 • Celkový přehled počítá i konečné faktury vytvořené ze zálohových faktur
 • Oprava tisku slevy při zrušeném zatržítku slevy
 • Oprava zobrazení čísleníku ceníku ve fakturách přes Enter
 • Oprava archivace dat. Archivace včetně tabulátoru a odřádkovače

Verze 7.13.0

 • Vzory příloh
 • Kontrola na existující číslo PD nebo VD jen v nastaveném roce
 • Oprava ikon v přehledu PD a VD
 • Oprava zápisu data v knize jízd (formát dd.mm.yyyy)
 • Oprava zobrazení položek ceníku s obrázky
 • Úprava načtení dat z kurzovního lístku
 • Evidence příloh faktur, objednávek, zakázek

Verze 7.12.0

 • Vložení nového zboží do ceníku při příjmu na sklad
 • Tlačítko "Funkce" do všech přehledů
 • Odesílání e-mailů přes SMTP
 • Možnost aktualizace e-mailu před odesláním přes SMTP
 • Přehled odeslaných e-mailů přes SMTP
 • Možnost nastavení popisu položek a předdefinovaných textů z náhledu tisku
 • Tlačítko funkce na formuláře faktur, objednávek, zakázek
 • Možnost uložení textu z textových bloků (např.konečný text) jako vzor
 • Datum v knize jízd ve formátu dd.mm.yyyy
 • Úprava načítání výpisů z banky ve formátu GPC
 • Nastavený jazyk(vlajka) se zapisuje pro každou instalaci zvlášť
 • Oprava tisku data vystavení na dodacích listech
 • Oprava editace zakázek na Win8 a datem s mezerou - datum přijetí
 • Oprava zápisu částky došlé faktury do příkazu k úhradě
 • Oprava importu skladových položek

Verze 7.11.0

 • Oprava pohledávek a závazků - opravný daň.doklad
 • Nové sazby daní pro rok 2015
 • Možnost vypnutí nastavení složky pro uložení PDF souboru

Verze 7.10.2

 • Úprava rozboru fakturace - nepočítají se proforma faktury
 • Úprava zobrazení menu faktur po zobrazení menu dod.listů
 • Rozbor fakturace dle dph a období
 • Nová FA,Obj, Zak při navedení při jedné řadě, nastaví tuto řadu
 • Změna roku objednávky/zakázky dle datumu vystavení/přijetí
 • Oprava exportu do účetního programu Pohoda
 • Oprava načtení dodacího listu s dph z přehledu
 • Úprava tisku DL - celková cena, dat.vystavení, odběratel/dodavatel

Verze 7.10.1

 • Oprava tisku do PDF
 • Oprava editace lokalizace tisku
 • Oprava rolování skladových položek, organizací, ... kolečkem myši
 • Oprava tisku knihy pohledávek a závazků

Verze 7.10.0

 • Poznamka skladové položky rozšířena na 100zn
 • Názvy a MJ skladových položek dle akt.nastaveného jazyka
 • Import nových zakázek ze souboru ve formátu CSV
 • Překlad názvů položek a měrných jednotek ve F,O,Z dle ceníku
 • Přecenění objednávek - načtení nákupních cen z ceníku
 • Nastavení složky pro uložení souborů PDF v parametrech systému
 • Oprava tisku přehledu faktur a knihy faktur - položka zaplaceno
 • Oprava načtení IBAN a BIC v O,Z při změně měny

Verze 7.9.1

 • Tisk loga a razítka na PD a VD pro A4 2x pokud se to vleze
 • Tisk starých faktur se zaokrouhlením

Verze 7.9.0

 • Doplnění tiskové lokalizace
 • Dokumenty pro organizace, faktury, objednávky, zakázky, sklad.položky
 • Zaokrouhlená částka k platbě již v editaci faktury
 • V parametrech systému volba pro tisk úč.kurzu na faktuře
 • Dodací listy samostatně
 • Oprava zápisu řad dokladů
 • Oprava výběru účtu odběratele při nezadaném odběrateli
 • Oprava zobrazení ceníkových položek ve faktuře kde není soubor

Verze 7.8.1

 • Oprava zobrazení číselníku zboží s obrázky
 • Zobrazení náhledu z číselníku zboží dle velikosti obrazovky

Verze 7.8.0

 • Po změně slevy dotaz na přepočet všech řádků dokladu
 • Opravný daňový doklad jen bez DPH
 • Údržba dat včetně kontroly na konec řádku(crlf) a tabulátor v IČ
 • Upozornění při zápisu čísla řady dokladu nižší než 1000
 • Přecenění a přesun položek skladu
 • Upozornění na nastavení parametrů (číselných řad) pro nový rok
 • Import organizací z XLS
 • Povolení prefixu v nastavení parametrů
 • Prázdné číslo účtu se netiskne na FA, Obj, Zak
 • Úprava zápisu záporné platby na záporné faktury
 • Oprava vložení dat do vazební objednávky ze zakázky
 • Zadání organizace do obj/zak přenastaví dph s daní/bez daně
 • Funkce "Vyfiltruj" do ceníku skladu

Verze 7.7.3

 • Úprava tisku FA/DL dle zápisu částek s/bez daně
 • Pozadí všech přehledů lze nastavit v parametrech systému
 • Kontrola na vyplnění údajů číselníků
 • Úprava archivace dat

Verze 7.7.2

 • Oprava funkce prohlížení objednávky a zakázky
 • Tisk paragonu z přehledu vydaných faktur

Verze 7.7.1

 • Oprava popisu "Cena po slevě" v aktualizaci FA, Obj, Zak
 • Oprava zápisu platby při vystavení příjmového dokladu
 • Oprava založení hlavního účtu při navedení nové organizace
 • Oprava tisku poznámky na řádcích FA, Obj, Zak
 • Oprava délky e-mailu organizací na 200znaků

Verze 7.7.0

 • Tisk zasílací adresy na obálku z přehledu organizací
 • Oprava funkce "Ulož a nová" v objednávce/zakázce
 • Detailní rozbor dle dodavatelů/odběratelů tříděn dle čísla faktury/obj/zakázky
 • Tisk adres na štítky
 • Rozšíření ceníku o položky pro tisk štítků čárových kódů
 • Kopie faktury automaticky čísluje FA při tisku, e-mailu
 • Zobrazení číselníku položek ceníku/skladu s náhledy
 • Možnost vložení netisknuté poznámky do FA, Obj, Zak
 • Evidence skladu používá globální nastavení formátu cen a množství
 • Sleva na řádku faktur
 • Úprava tisku faktur naváděné vč.dph - tisk cena/mj bez dph
 • Sleva na řádku objednávky/zakázky
 • Úprava tisku obj/zak naváděné vč.dph - tisk cena/mj bez dph
 • Tisk KS na faktuře dále od textu "Strana x/x"
 • Jméno uživatele zvětšeno na 100zn.
 • Doplnění lokalizace tisku
 • Účty majitele s informací o registraci účtu v registru plátců DPH
 • Účty organizace s informací o registraci účtu v registru plátců DPH

Verze 7.6.0

 • Změna tisku odběratele/dodavatele na objednávkách
 • Oprava zobrazení číselníků v knize jízd
 • Přidán VS zákazníka do exportu dat do Pohody
 • Výpočet rozpisu daně zálová platby u faktur
 • Haléřové vyrovnání v tisku objednávek, zakázek - lze nastavit v parametrech
 • Hlavní kontaktní údaje do údajů organizace (mimo kontakty)
 • Doplnění slovenské lokalizace
 • Stav objednávky a zakázky
 • Obnovení šířky sloupců přehledu ukládá nastavení do registru

Verze 7.5.1

 • Oprava prohlížení kontaktů organizace
 • Oprava převzetí údajů objednávek/zakázek
 • Změna menu "Přenesení licence na jiné pc"
 • Oprava načtení O/Z - doklady s daní/bez daně
 • Oprava kopie O/Z - převzetí položek typ, obj.zákazníka
 • Oprava zápisu textových řádků u nových O/Z
 • Oprava ukládání pdf souborů z tisku dokladů (/,:,.)

Verze 7.5.0

 • Změna kódu položky v ceníku provede změnu ve skladu
 • Zákaz tisku FA,O,Z pokud není doklad uložen (špatné DPH)
 • Oprava zápisu platby vysokých částek
 • Zrušení všech dat po registraci ponechá ič+firma majitele
 • Nelze nastavit FA,O,Z s daní pokud není majitel plátce DPH
 • Menu programu přístupné i v pohybech skladu
 • Oprava výdejky a příjemky
 • Zobrazení číselníku položek ceníku vč.aktuálního množství na skladu
 • Zobrazení historie pohybů skladové položky
 • Rozbory FA,O,Z dle období, zákazníků, zboží
 • Volba pro navádění cen s/bez DPH do ceníku
 • Možnost navádění cen s/bez DPH v objednávce/zakázce
 • Změna data vystavení/přijetí nastaví novou sazbu DPH FA/O/Z
 • Návrat do faktury pokud není zadané množství na skladě
 • Chybová hláška při špatném formátu GPC souboru
 • Násobné kontakty k organizacím
 • Oprava tisku upomínek z přehledu organizací pro "Bez IČ"
 • Oprava tvorby vydaných a přijatých faktur z přehledu organizací

Verze 7.4.1

 • Inventura, uzáverka neruší nulové položky skladu
 • Ruční rušení nulových položek skladu ve stavu skladu
 • Výdej fakturou zakládá skladové karty
 • Kontrola na záporné množství u příjmu a výdeje
 • Kontrola na aktuální množství na skladě při ukládání výdeje
 • Kontrola na existenci kódu zboží ve skladu - nelze změnit v ceníku
 • Úprava formuláře nastavení parametrů systému
 • Úprava formuláře systémových číselníků
 • Úprava nastavení po registraci programu
 • Úprava importu položek skladu
 • Načtení aktuálního kurzu faktury při převzetí údajů z objednávky

Verze 7.4.0

 • Tři fakturační ceny v ceníku
 • Číslo účtu odběratele volitelně do tisku faktury
 • Oprava tisku inventury všech položek
 • Nastavení kurzu při převzetí dat z objednávky do faktury

Verze 7.3.3

 • Oprava inventury skladu
 • Nápověda pouze v PDF
 • Přehled přístupných FA, O, Z zobrazuje jen přístupné řady
 • Program funkční na USB disku se síťovou licencí
 • Do objednávek přitahována nákupní cena z ceníku

Verze 7.3.2

 • Oprava přidání nové řady FA, O, Z
 • Oprava barvy pozadí polí na formuláři příkazů, bank.výpisů
 • Do O,Z přidáno tlačítko "Vystavit"
 • Do textu FA,O,Z se načítá název a adresa
 • Je-li zasílací adresa načítá se do textu FA, O, Z jméno a adresa

Verze 7.3.1

 • Celk.přehled - poznámka zakázky u vícenásobných objednávek

Verze 7.3.0

 • Uložení výsledku párování faktur v bance
 • Přidána položka "Poznámka Z" do celkového přehledu
 • Oprava barevného značení řádků celk.přehledu u násobných FA
 • Naplnění číselníku DPH daty
 • Sazby DPH pro slovenskou republiku
 • První platba faktury bez zobrazení přehledu plateb
 • Kontrola na správné sazby daní při uložení FA, O, Z

Verze 7.2.0

 • Oprava nastavení účtu majitele při změně měny na FA/Objednávce
 • Bankovní výpisy ABO a párování plateb vydaných faktur
 • Přehled plateb s historií
 • Tisk faktur s PDP včetně sum dle sazeb daně
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení až k další verzi
 • Navádění příjm.dokladu z FA včetně nastavení data dokladu
 • Texty VYF z nastavení do definice textů
 • Možnost očíslování FA,O,Z automaticky při prvním uložení
 • Oprava prvotního nastavení měny FA,O,Z z účtů majitele
 • Číselník DPH na roky
 • Oprava zasílání hromadného e-mailu z přehledu faktur
 • Vkládání datumů přes kalendář
 • Možnost zákazu číselných řad dokladů
 • Upravena délka položky db pro přístupy na řady dokladů
 • Vkládání dat z ceníku skladu do objednávek, zakázek
 • Tlačítko "Nový záznam" v číselníku organizací
 • Jméno PDF souboru s číslem FA,O,Z
 • Nastavení kódu PDP dle poslední uložené faktury
 • Vzory objednávek a zakázek
 • Přehled vzorů objednávek a zakázek
 • Možnost vložení adresy zvolené organizace do textu FA,O,Z
 • Oprava "Třídění více sloupců" v celkovém přehledu
 • Tisk řádků se zápornou částkou FA,O,Z
 • Definice textů pro zápatí O,Z

Verze 7.1.1

 • Úprava tisku do PDF - kontrola na razítko a podpis malými znaky
 • Úprava formátu data pro win8 (datum s mezerami)
 • Úprava odesílání e-mailů
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení o jeden měsíc
 • Změna tisku FA s PDP dle novely roku 2013
 • Kontrola ceníku v demoverzi na max.10 položek

Verze 7.1.0

 • Příprava na změnu sazeb DPH ze 14% na 15% a z 20% na 21%
 • Slovenská lokalizace
 • Sloupce druh, typ, pdp zarovnány vlevo
 • E-mail zaslaný z přehledu faktur s přílohou faktury v PDF
 • Rozbor fakturace přijatých faktur
 • Úprava výpočtu dní po splatnosti
 • Násobné účty majitele
 • Oprava popisu sloupců v obj/zak (ulice, město, psč)
 • Zrušení sloupců nakládka/vykládka ve fakturce
 • Rozšíření check a popisů ve FA/Obj/Zak (delší texty v lokalizaci)
 • Rozbor objednávek a zakázek
 • Export faktur do xls, ooc, txt, csv přes tlačítko Tisk
 • Nastavení přenes.daňové povinnosti do nastavení systému
 • Nastavení aktuálního kurzu při načtení FA ze vzoru
 • Registrace modulů i po registraci aplikace
 • Hromadné a souhrnné zasílání faktur e-mailem (upomínky)

Verze 7.0.0

 • Možnost horizontálního posunu tiskových formulářů
 • Oprava výběru a třídění faktur dle počtu dní po splatnosti
 • Oprava záporného počtu dní po splatnosti v přehledu faktur
 • Úprava uložení tisku do souboru (znaky / : . )
 • SKLADY
 • Úprava přístupových práv
 • Tisk do PDF bez loga při nepodporovaném formátu loga
 • Možnost nastavení mezery jako oddělovače tisíců
 • Zobrazit min.období v přehledu příjmových/výdajových dokladů
 • Zobrazit min.období v přehledu příkazů k úhradě

Verze 6.47.0

 • Tisk dokladů do formátu PDF
 • Tisk upomínek do PDF
 • Oprava testu na další moduly při rušení licence
 • Úprava definice upomínek
 • Hromadný tisk upomínek (e-mail, pdf) z přehledu organizací
 • Sleva ve fakturách a objednávkách na desetinné místa

Verze 6.46.0

 • Informace o přidání faktury do příkazu k úhradě
 • Číselník DF uhrazených, přikázaných
 • Příkazy a výpisy on-line bankovnictví - formát ABO (KB, ČSOB, mBank, FIO)
 • Přidán stát do tisku poštovního archu
 • Možnost navrácení archivovaných dat do aktuální databáze
 • Zálohování archivní databáze

Verze 6.45.6

 • Oprava tisku pošt.podacího archu (více jak 10 adres)
 • Filtr přehledu dle aktuální hodnoty na které stojí kurzor
 • V číselníku účtů zobrazení jen vyplněných účtů organizací
 • Automatická údržba dat

Verze 6.45.5

 • Nenastavuje archivaci dat

Verze 6.45.4

 • Výpočet rozpisu zálohové platby
 • Zamykání záznamů při čtení systémových řad

Verze 6.45.3

 • Posunutí adresy v tisku faktur, obj., zakázek pro obálku s oknem
 • Úprava tisku pošt.podacího archu - tisk příjemce bez IČ
 • Úprava tisku obálek - tisk příjemce bez IČ
 • Možnost zobrazení aktuálních/archivních dat
 • Úprava a zpřesnění přístupových práv
 • Přenesení licence a dat na jiné PC
 • Úprava načtení kurzovního lístku pro win7 a IE9
 • Kontrola prázdné hodnoty číselníku procent daní
 • Přidán účet dodavatele do formuláře přijaté faktury
 • Přidání / zrušení řádků v lokalizaci tisku
 • Oprava hromadného tisku faktur
 • Oprava částečné platby faktury
 • Upozornění - kontrola na stejný var.symbol u přijatých faktur

Verze 6.45.2

 • Oprava zalamování řádků v definici textů a definici textů e-mailů
 • Zobrazení informace o chybě při načítání kurzovního lístku

Verze 6.45.1

 • Oprava převzetí údajů z obj/zak do faktury
 • Oprava tvorby daň.dokladu o přijetí platby

Verze 6.45.0

 • Oprava výběru po výběru textu pořadí
 • Oprava tisku faktur, obj, zak s dlouhými textovými položkami
 • Odstranění odřádkování z textových položek při zápisu do databáze
 • Prodloužen timeout u načítání dat z ARES, ČNB, …
 • Sjednocení popisů v tiskových sestavách -> Název firmy
 • Oprava kon.faktury a DDPP - přenáší se typ řádku faktury
 • Zrušen dobropis, vrubopis
 • Přenesení daňové povinnosti  další informace
 • Výkaz faktur s přenesením daňové povinnosti
 • Tooltip na sloupce přehledů
 • Hromadný tisk faktur
 • Zrušen dotaz na uložení změn při tisku faktur, objednávek, zakázek

Verze 6.44.1

 • Změna sazby DPH v roce 2012 z 10% na 14%
 • Úprava načítání kurzovního lístku
 • Aut.nastavení aktuálního kurzu po kopii faktury
 • Zálohová a proforma faktura bez data usk.zdanitelného plnění
 • Tisk příjmového/výdajového dokladu z přehledu faktur

Verze 6.44.0

 • Načtení archivního kurzu z ČNB v navádění faktur
 • Doplnění lokalizace tisku
 • Oprava tisku DPP v jiné měně
 • Ve výběru nastavena výchozí relace na *
 • Oprava chyby při výběru datumu s *

Verze 6.43.3

 • Úprava výpočtu platební morálky pro záporné faktury
 • Zaokrouhlení v kontrole částek příjmového dokladu

Verze 6.43.2

 • Zrušena adresa odesílatele z upomínek
 • Oprava uložení parametrů - object already loaded
 • Oprava načítání kurzovního lístku při startu program

Verze 6.43.1

 • Adresy příjemce a zasílací do poštovního podacího archu
 • Úprava načtení dat z registru ve Win7
 • Možnost navedení nové objednávky ze zakázky
 • Oprava zakázka/objednávka s daní, bez daně

Verze 6.43.0

 • Číselník formátů na množství a cenu/mj
 • Oprava tisku Fa do jiné měny - přepočet dle kurzovního lístku
 • Uživatelské nastavení barev řádků přehledů
 • Kurzovní lístek akceptuje svátky a víkendy
 • Výdajové doklady
 • Oprava rozboru fakturace - nepočítá přijaté faktury
 • Rolování přehledů kolečkem myši
 • Kód banky majitele a organizací rozšířen na 8 znaků
 • Úpravy exportu faktur do Kastner Stereo
 • Export vybraných faktur v přehledu do účetních programů

Verze 6.42.1

 • Obnova dat ze zálohy (také při startu CTRL)
 • Ruční záloha dat
 • Kontrola na existenci čísla (var.symbolu) faktury

Verze 6.42.0

 • Logo a razítko pro příjmové doklady samostatně
 • Druh účtování (STEREO) do evidence organizací
 • Číselník států včetně informace členství v EU
 • Evidence organizací včetně informace členství v EU
 • Neomezená délka textu v pořadí faktury/objednávky/zakázky

Verze 6.41.0

 • Předdefinované položky s množstvím a MJ
 • Číselník států
 • Platební morálka firmy - max.počet dnů splatnosti
 • Oprava nastavení vazby z editace objednávky/zakázky
 • Oprava převzetí zakázky do existující vazební objednávky

Verze 6.40.1

 • Oprava číslování příjmových dokladů
 • Tisk v jiném jazyce přes menu Volby v tiskovém formuláři
 • Rozbor fakturace souhrnný / detailní
 • Exporty do účetnicktví s datem od-do
 • Odstranění chyby při kontrole na ARES u navedení nové organizace
 • Rozšíření specifického symbolu na faktuře
 • Razítko se standardně netiskne v příjmových dokladech (tisk přes volby)

Verze 6.40.0

 • Oprava kurzovního lístku
 • Systémová volba datumu dle kterého se hledá kurz

Verze 6.39.1

 • Oprava navádění nových faktur ze zakázky - chyba na měnu při Kč
 • Oprava tisku obálek přijatých faktur
 • Nastavení vazby mezi doklady bez převzetí dalších údajů

Verze 6.39.0

 • Kurzovní lístek s archivem kurzů (načítají se jen měny z číselníku)
 • Faktury, objednávky, zakázky s kurzem z kurzovního lístku
 • Minulý výběr - zobrazení předchozího výběru v přehledech
 • Obarvení řádků přehledu
 • Automatická záloha v nastavený den a čas

Verze 6.38.0

 • Možnost nastavení automatického tisku dodacího listu při tisku faktury
 • Úprava tisku DDPP - netisknou se nulové ceny
 • Úprava nastavení počtu dnů splatnosti při načtení faktury ze vzoru
 • Povolení rolování textů v prohlížení faktur, objednávek, zakázek
 • Zápis historie změn jednotlivých dokladů
 • Aktualizace organizací - oprava pole Sleva -> Splatnost
 • Evidence organizací včetně zasílací adresy
 • Aut.nabídka tisku obálky při použití příjemce nebo zasílací adresy

Verze 6.37.3

 • Export faktur do MRP-Vizuální účetní systém
 • Při změně měny FA/Obj/Zak změna účtu majitele
 • Převod dat s kontrolou na přihlášené uživatele
 • Kniha pohledávek/závazků nenastavuje údaj "Zobr.fakt.min.období"
 • Do start verze přidána nabídka "Zakoupit program"
 • Číselník předdef. položek ve FA/Obj/Zak s vyhledáním, tříděním
 • Oprava tisku razítka v příjmových dokladech
 • Zrušení volby "Konečný text" v příjmových dokladech
 • Třídění definic textů a e-mailů dle názvu
 • Propojení s registrem MFČR - ARES
 • Úprava exportu do Stormware Pohoda - kontrola délek a znaků

Verze 6.37.2

 • Možnost posunu číselníku firem / dokladů
 • Možnost třídění / hledání v číselníku
 • Číselník v základním nastavení zobrazuje všechny doklady
 • Oprava tisku - možnost sktytí razítka v tisku dodacích listů
 • Převzetí údajů do existujícího dokladu s přepočtem do měny
 • Převzal a datum do tisku dodacích listů
 • Při vazbě objednávka->faktura účet majitele nastaven dle objednávky

Verze 6.37.1

 • Úpravy programu dle legislativních změn dle zák.47/2011 sb.
 • Oprava načtení řad dokladů dle přístupů uživatele
 • Číselník faktur/objednávek/zakázek zobrazuje jen přístupné řady
 • Po funkci "Ulož a nová" se zobrazují tlačítka pro vystavení dokladů
 • Opravný daňový doklad
 • Úprava zobrazení počtu dnů po splatnosti
 • Zrušení tisku formy úhrady, vystavení, splatnosti, duzp v dod.listech

Verze 6.37.0

 • Uživatelské nastavení třídění řad
 • Oprava nastavení daně při přenosu dat do faktur
 • Oprava položky DIČ a IČDPH rozšířeny na 50 znaků
 • Celková částka za doklad se zobrazuje také pod řádky dokladu

Verze 6.36.1

 • Možnost navedení příjmového dokladu samostatně
 • Informace o počtu záznamů v přehledech
 • Oprava tvorby faktury z objednávky
 • Oprava vkládání údajů do knihy jízd přes nabídky

Verze 6.36.0

 • Přístupy uživatelů na řady dokladů
 • Šířky sloupců v přehledu VF/PF samostatně
 • Šířky sloupců v přehledu Obj/Zak samostatně
 • Nastavení automatické zálohy do registru
 • Fakturační, objednávkové, zakázkové řady s prefixem
 • Automatické načítání aktuálních kurzů měn z ČNB
 • Zobrazení přehledu automatické kopie faktur nemění nastavení min.období
 • IČ včetně '/' jako oddělovač závodu. Za '/' se text netiskne v dokladech
 • Možnost aktualizace již navedené organizace
 • Předdefinované položky rozšířeny na 100 znaků
 • Ukončení editace údajů knihy jízd se zápisem
 • Oprava IČ DPH ve vzoru vydané faktury
 • Oprava načítání státu v zakázkách a objednávkách
 • Oprava přístupů na funkce
 • Oprava výběru automatické kopie
 • Přidána volba smazání zakázek po registraci

Verze 6.35.1

 • Úprava exportu do účetnictví Stereo
 • Variabilní symbol do přehledu přijatých faktur
 • Povolena editace knihy jízd minulých období

Verze 6.35.0

 • Výchozí nastavení zobrazuje všechny doklady v přehledech
 • Jednotné číslo dokladů pro různé řady
 • Vystavení dokladů s dotazem pro uložení
 • Zálohování databáze před převodem do nové verze
 • Kontrola převodu dat na stejný počet převedených záznamů
 • Tlačítko "Očíslovat" na vystavení faktury
 • Export Stormware Pohoda
 • Kontrola nulových šířek sloupců v knize jízd
 • Automatická záloha při ukončení programu
 • Délka názvu majitele zvětšena na 60 znaků

Verze 6.34.1

 • Automatická aktualizace ve Win7 vyžaduje potvrzení dotazu ze zabezpečení systému
 • Oprava přehledů - zobrazují se sloupce neuložené v registrech

Verze 6.34.0

 • Exporty do účetnictví MRP-Univerzální účetní systém, Kastner Stereo
 • Automatická aktualizace spouštěna z programu také na WinVista a Win7
 • Možnost zobrazení historie změn při dotazu na aktualizaci programu
 • V příkazech k úhradě zobrazeny pouze nezaplacené faktury
 • V příkazech k úhradě zobrazeny i organizace bez IČ
 • Kontrola na zadanou měnu v údajích majitele
 • Při tisku dokladu uložení čísla dokladu do clipboardu
 • Export přehledů do CSV, XLS, Ooc
 • Skrýt sloupec v přehledu
 • Oprava nastavení jednotných údajů pro řady dokladů
 • Oprava číselníku volby účtu na řádcích příkazu k úhradě
 • Oprava přitažení účtu dodavatele v příkazech k úhradě z došlé faktury
 • Oprava přijatých faktur - načtení var.symbolu ze spec.symbolu a naopak

Verze 6.33.3

 • Oprava automatické aktualizace programu
 • Oprava tisku FA při zápisu nečíselné hodnoty do číselníku daní
 • Oprava navádění FA, Obj, Zak - zobrazení hodnoty z číselníku položek

Verze 6.33.2

 • Kontrola nové verze pro windows7
 • Ruční kontrola nové verze s hlášením
 • Úprava ruční registrace
 • Tisk knihy faktur
 • Upraven formulář aut.registrace
 • Úprava tisku faktur, objednávek, zakázek v síťové verzi

Verze 6.33.1

 • Objednávky přijaté/vydané rozděleno na objednávky/zakázky
 • Zvlášť řady pro každý druh dokladu vyf/dof/obj/zak
 • Volby pro tisk sestav (razítko, podpis, kon.text, nakládka, …)
 • Převod dat upravuje definici položek upomínek/e-mailů
 • Upraveno vracení na pozici v přehledu po editaci údajů
 • Ruční zrušení licence ve formuláři "O programu" (Rmouse na licenci)
 • Quick help automaticky mizí
 • Změna velikosti názvu organizace v tisku fa, obj, zak - přetečení
 • Oprava tisku gridu (celk.prehl, org, ...) po tisku faktury, objednávky
 • Oprava tisku obj, zak v nastavené měně
 • Oprava možnosti změny voleb po tisku na tiskárnu
 • Oprava tisku obj, zak - data více odsazena od popisů
 • Oprava prvního znaku v řádcích objednávek/zakázek
 • Oprava tisku fa, obj - není-li razítko definováno, nehlásí chybějící

Verze 6.33.0

 • Rozšířená verze Fakturka PRO obsahuje navíc:
  • Celkový přehled s vazebními údaji
  • Možnost editace, prohlížení, kopie, tisku vazebních dokladů
  • Barevně odlišeny stavy zakázky (zaplacena, fakturována, ...)
  • Zobrazení texů vazebních dokladů
  • Celkové sumy za jednotlivé měny
  • Tisk celkového přehledu
  • Jednoduché převzetí údajů z jiného dokladu (např. objednávka->faktura)
  • Možnost nastavení vazby mezi zvolenými doklady
  • Zobrazení vazeb ke každému dokladu
  • Rozšíření textových položek ve fakturaci, objednávkách, zakázkách
  • Příprava pro skenování a možnost přímého skenování dokumentů
 • Oprava číselníku měn - měna s kurzem 0
 • Tisk s dotazem na uložení dat
 • Třídění organizací v přehledu sestupně
 • SK neplátce DPH zobrazuje i pole DIČ
 • Tisk objednávky s oddílem pro potvrzení objednávky
 • Kniha faktur včetně formy úhrady a data poslední platby
 • Při neplatné registraci možnost přeregistrace
 • Konečný text na vydané a přijaté faktuře
 • Možnost vložení konečného textu z definic
 • Přijatá faktura sjednocena s vydanou
 • Aut.přepočet nebo ruční vkládání údajů na přijaté faktuře
 • Textové řádky ve vyf/dof/obj/zak
 • Organizace včetně doby splatnosti faktur
 • Zrychlena tvorba upomínek do e-mailu
 • Export vydaných faktur do Kastner Stereo
 • Příjmový doklad bez zaokrouhlení, vypisuje i setiny
 • Lokalizace
 • Doklad o přijetí platby - respektuje měnu faktury
 • Doklad o přijetí platby na proforma fakturu přepočítá na 19% DPH
 • Pokud majitel není plátce DPH nabízet faktury bez daně

Verze 6.32.1

 • MRP včetně zálohových plateb
 • Výběr více druhů faktur pro export do MRP
 • Zálohové faktury bez data zdan.plnění
 • Kontrola na dlouhý text na faktuře při uložení
 • Oprava počtu dnů po splatnosti.

Verze 6.32.0

 • Quick help při nastavení fakturační řady
 • Větvené/jednoduché menu pro navádění z fakturačních řad
 • Fakturační řady pro vystavení konečné faktury, DDPP
 • Celkové závazky v knize závazků
 • Celkové pohledávky v knize pohledávek
 • Navedení nové faktury přímo z aktualizace faktury
 • Zvětšení rozsahu položky skupina na vydané faktuře
 • Odznačení prvního písmene na řádcích s předdef.texty v aktualizaci vydané faktury
 • Oprava kontroly na aktualní kurz z číselníku v navádění faktury
 • Export údajů do účetného systému MRP
 • Oprava formátu množství v tisku faktur

Verze 6.31.1

 • Přidáno menu "Kontrola nové verze programu"
 • Uložení stavu volby "Zobrazit všechny záznamy"
 • Možnost přeskočit smazání dat v průvodci nastavení programu
 • Tisk 2 kopií příjmového dokladu na A4
 • Přehled faktur, objednávek stand.zobrazeny všechny záznamy
 • Rok faktury dle data vystavení fakury
 • Načtení %DPH z číselníku i z faktury

Verze 6.31.0

 • Nová verze upravuje DPH (9/10, 19/20)
 • Oprava knihy zavazků/pohledávek - výběr dle IČ
 • Fa bez DPH načtena bez DPH
 • Automatická kopie zobrazuje i FA minulého roku
 • Kopie faktury neobsahuje DPH u textových řádků

Verze 6.30.0

 • Fakturační řady v samostatných přehledech nebo všechny faktury
 • Oprava zobrazení čísla faktury po vystavení
 • Číslo faktury do hlavičky tisku faktury
 • Variabilní symbol do tisku faktury
 • Uživatelsky nastavitelný subject pro e-mail upomínek
 • Vyhledání záznamů v textech faktur dle zadaného údaje
 • Třídění přehledů dle více položek
 • Oprava tisku přehledů dle nastaveného třídění a výběru
 • Úprava ukládání datumových položek
 • Úprava tisku poznámek ve faktuře - nastavení fontu dle délky textu
 • Tisk nabídkového listu

Verze 6.29.0

 • Po objednání zobrazení odkazu na zál.fakturu v úvodním formuláři
 • Přehled faktur včetně položky automatická kopie
 • Číselník položek fakturace do objednávek
 • Přenos slevy zákazníka do objednávky a následně do faktury
 • Doklad o přijetí platby s daní / bez daně
 • Zálohová faktura po spuštění bez možnosti změny na "S daní"
 • Povolení změny fakturační řady u nevystavených faktur
 • Rolování formuláře faktury kolečkem myši
 • Automatický posun formuláře faktury při vstupu na grid
 • Formátování údaje množství dle nastavení v číselníku

Verze 6.28.2

 • Formulář faktury na jednu stránku s posuvníkem
 • Tlačítko "Vymazat údaje" do formuláře registrace
 • Kontrola na prázdné IČ a Název před online registrací
 • Konečná FA také z proforma faktury
 • Formulář lokalizace tisku s možností změny velikosti
 • IČ a příjemce ve vzoru není k dispozici
 • Automatická aktualizace přes internet

Verze 6.28.1

 • Naplnění údajů majitele při registraci

Verze 6.28.0

 • Při zadání čáskty zálohy - doplnit zálohově uhrazeno
 • Email, www, telefony do objednávky + tisk
 • Adresa majitele do faktury, vzorů faktur a objednávky
 • Možnost obnovení údajů majitele ve faktuře a objednávce
 • Slovenská lokalizace
 • Registrace přes IČ a název přes internet
 • Doladění editace uživatelů a přístupů
 • IČ DPH pro slovenskou verzi
 • Vydaná objednávka s datem vystavení
 • Zahraniční zálohové FA bez textu s kurzem a výsl.částkou
 • Tisk objednávek - odběratel/dodavatel Bez IČ
 • Tisk příkazu k úhradě v měně majitele
 • Příjmový doklad - firma Bez IČ
 • Přehled příjmových dokladů - firma Bez IČ
 • Náměty a připomínky z aplikace
 • Po odeslání objednávky přepis IČ a firmy do údajů majitele
 • Dodací list s cenami
 • Oprava kontroly datumů
 • Nabídka termínu v rozboru fakturace
 • Změna linku pro odběratele/dodavatele

Verze 6.27.1

 • Oprava výběru VYF (kc-zalohakc-zaplaceno)
 • Verze do aktivace

Verze 6.27.0

 • Číselník položek fakturace
 • Úprava aktivace aplikace

Verze 6.26.2

 • Přehled objednávek se zobrazením min.období

Verze 6.26.1

 • Oprava chyby PD v poli částka při prázdné položce
 • Příjmové doklady s daní/bez daně
 • Příjm.doklady s daní/bez daně v nastavení systému

Verze 6.26.0

 • Aktivace START verze

Verze 6.25.0

 • Příjmové doklady

Verze 6.24.4

 • Kontrola na tabulátory
 • www.fakturka.cz na příjmový doklad

Verze 6.24.3

 • Přidán součet do konečné faktury při částečné úhradě zálohovou FA
 • Upraven popis lokalizace "Částka v " při tisku příjm.dokladů

Verze 6.24.2

 • Licence na jméno organizace / SN HDD
 • Kontrola při instalaci(upgrade) na existující data
 • Kontrola na přetečení na řádcích FA a OBJ

Verze 6.24.1

 • Tvorba upomínek přes MAPI knihovnu
 • Tisk příjemce na obálky

Verze 6.24.0

 • Jazyková mutace do tisků faktur, příjm.dokladů, …
 • Objednávka aplikace z nabídky O aplikaci

Verze 6.23.0

 • Přesun položek o platbách v přehledu FA za datum splatnosti
 • Předčíslí účtu na 6 míst
 • Uchování šířky sloupců přehledů

Verze 6.22.0

 • Datum platby pro VYF a DOF
 • Dat.poslední platby+počet dnů po splatnosti v přehledu VYF a DOF
 • Zrušení prázdných nabídek přehledů "Třídění" a "Nastavení"
 • Rozbor fakturace - průměrná platební doba
 • Navedení nové FA nebere v úvahu DDPP pro typ nové FA

Verze 6.21.2

 • Kniha jízd - aktuální/následující/násl.pracovní datum
 • Kniha jízd - kopie řádku

Verze 6.21.1

 • Přidána komponenta Wiaaut.dll pro tisk v různých formátech
 • Oprava chyby při minimalizaci formuláře knihy jizd

Verze 6.21.0

 • Oprava přepisování hodnot v KJ při odkliknutí na jinou položku
 • Rozšířena položka účel v tisku knihy jízd
 • Možnost vedení knihy jízd bez časů
 • Zarolování knihy jízd až na konec

Verze 6.20.3

 • Úprava tisků přehledů - nastavení max.délky položek

Verze 6.20.2

 • Aktualizace minulých období knihy jízd

Verze 6.20.1

 • Tisk knihy jízd v zadaném termínu
 • Při kopii faktury (pravidelné) zachovat počet dnů splatnosti
 • Oprava knihy jízd (nový vůz-prázdný řádek, minulé období)

Verze 6.20.0

 • Oprava založení první organizace bez IČ
 • Oprava vytváření upomínek pro firmy bez IČ
 • Centrování obou adres na obálce
 • Přednastavené DPH pro systém + číselník
 • Tisk s/bez razítka nastavit na formuláři tisku
 • Oprava číslování a stránkování faktur

Verze 6.19.3

 • Počet dnů splatnosti do nastavení systému
 • Nastavení tisku obálek (na střed, vpravo, uživatelsky)
 • Oprava tisku faktur

Verze 6.19.2

 • Oprava tisku FA pro kurz menší než 1

Verze 6.19.1

 • Délka stránky dle tiskárny
 • Globální informace do tisku sestav na střed

Verze 6.19.0

 • Kniha jízd
 • Tisk knihy jízd
 • Objednávka přímo z aplikace
 • Tisk obálek z organizací
 • Úprava číselníku daní - typ daně přes nabídku
 • Průvodce nastavení systému po prvním spuštění
 • Oprava uložení rozpisu DPH na VYF
 • Dobropis / vrubopis

Verze 6.18.1

 • Přidána položka stát firmy
 • Oprava tisku vydaných objednávek

Verze 6.18.0

 • Změna datumů při navedení FA ze vzoru
 • Navádění vydaných / přijatých objednávek
 • Rychlé hledání v kontaktech přes klávesnici
 • Oprava třídění přehledu DOF

Verze 6.17.1

 • Oprava Uložit a OK při navádění nové organizace
 • Oprava roční aut.kopie
 • Navádění firem bez IČ + FA, Obj, tisky, výběry
 • Na přijatých fakturách zobrazit IČ dodavatelů
 • Zrušení i očíslované faktury

Verze 6.17.0

 • Konečná faktura na zálohovou
 • Rozpis DPH zálohových částek
 • El.razítko+podpis do faktur, příjm.dokladů
 • Import FA nelze přes 10 záznamů
 • Navádění cen s/bez daně se pamatuje z poslední navedené FA

Verze 6.16.0

 • Fakturka freeware >> Fakturka START
 • Opakování fakturace - automatická kopie
 • Automatická záloha dat při údržbě dat

Verze 6.15.1

 • Ve freeware pouze 10 vzorů faktur

Verze 6.15.0

 • fakturka freeware
 • Dodací list do anglické verze - delivery note

Verze 6.14.0

 • Masky faktur
 • Daňový doklad o přijaté platbě
 • Možnost navádět cenu s DPH - rozpad na cenu a daň
 • Počet dnů splatnosti při navádění faktury
 • Dodací list - odtrhnout řádky jen pokud jsou uvedeny kusy
 • Nastavit příznak pro archivní organizaci
 • Oprava výběru v přehledu organizací
 • Odběratel/příjemce na faktuře
 • Objednávky do databáze na molo. Zaslat pouze link